طراحی اپلیکیشن آیفون

در حال حاضر کلیه اپلیکیشن‌هایی که توسط ما طراحی می‌شود ابتدا به زبان Android نوشته سپس به سایر زبان‌ها از جمله، iOS و WindowsPhone تبدیل می‌گردند. لذا ابتدا سفارش اپلیکیشن خود را به اندروید بدهید و از بخش فروش هزینه و شرایط تبدیل به سایر سیستم عامل‌ها را پیگیری کنید.

فهرست